งานสัมมนาเรื่อง “Citizen Science กับการเฝ้าระวังด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ”

📢 ประชาสัมพันธ์
.
🤔 วิทยาศาสตร์ภาคพลเมือง หรือ Citizen Science คืออะไร นำมาใช้ในการเฝ้าระวังการเปลี่ยนแปลงทางด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพได้อย่างไร มีใครเคยทำ ที่ไหน มาแล้วบ้าง ร่วมแลกเปลี่ยนข้อมูล ความรู้ ความเห็น กันได้
.
📌 ในงานสัมมนาเรื่อง “Citizen Science กับการเฝ้าระวังด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ” ในรูปแบบออนไลน์ ในวันเสาร์ที่ 29 มกราคม 2565 เวลา 10.30 – 12.30 น.
.
🎥 รับชมสดทาง เพจเฟสบุ๊ค สถาบันวิจัยสังคม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ เพจนักข่าวพลเมือง สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส
.
สัมมนานี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการวิจัย การพัฒนาระบบเฝ้าระวังผลกระทบโดยชุมชนฯ ซึ่งได้รับทุนสนับสนุนจากสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.)