งานเสวนา เรื่อง “พหุทัศน์ว่าด้วย”น้ำ”- นโยบายและปฏิบัติการของไทยและนานาชาติ” (UPCOMING EVENT: Embracing Multiple Water Worlds: Policy and Practice of Water Governance in Thailand and Beyond)

ขอเชิญเข้าร่วมงานเสวนา “พหุทัศน์ว่าด้วย”น้ำ”- นโยบายและปฏิบัติการของไทยและนานาชาติ”
⏰ วันอังคารที่ 31 พฤษภาคม 2565 เวลา 9.00 – 16.45 น.

📍 เข้าร่วมผ่านโปรแกรม zoom
https://chula.zoom.us/j/95373038221…
Meeting ID: 953 7303 8221
Password: 150026

📍 มีล่ามแปลภาษาไทย – ภาษาอังกฤษ

📍 รับชมผ่าน FACEBOOK LIVE : สถาบันวิจัยสังคม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Link- https://www.facebook.com/chula.cusri

📍 ลงทะเบียน https://shorturl.asia/W4p9Y
———————————————————————————-
UPCOMING EVENT: Embracing Multiple Water Worlds: Policy and Practice of Water Governance in Thailand and Beyond
⏰ Date and time: 9:00 – 116:45, Tuesday 31st May 2022 [ICT]

📍 This event will be hosted online via Zoom. Join here:
https://chula.zoom.us/j/95373038221…
Meeting ID: 953 7303 8221
Password: 150026

📍 Simultaneous Thai-English translation will be available

📍 FACEBOOK LIVE : Chulalongkorn University Social Research Institute
Link- https://www.facebook.com/chula.cusri

📍 Registration: https://shorturl.asia/W4p9Y

Eng-Program.pdf
กำหนดการ.pdf
โปสเตอร์.jpg