การบรรยายสาธารณะ ครั้งที่ 1 ในหัวข้อ “ไร่หมุนเวียน” และความ(ไม่)ยั่งยืน?” (Shifting cultivation and (un)sustainability?)

📢 ประชาสัมพันธ์ 📢
.
สถาบันวิจัยสังคม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมกับ Focus on the Global South จัดซีรีส์การบรรยายสาธารณะ เรื่อง การบรรยายสาธารณะเรื่องเกษตรนิเวศ ขบวนการชาวนา โรงเรียนชาวนา และไร่หมุนเวียน #ครั้งที่1 ในหัวข้อ
“ไร่หมุนเวียน” และความ(ไม่)ยั่งยืน?” (Shifting cultivation and (un)sustainability?)
.
วันพุธที่ 3 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 เวลา 13.00 – 14.30 น. ถ่ายทอดสอดผ่านทางเพจ Facebook สถาบันวิจัยสังคม จุฬาฯ