ประกาศ สถาบันวิจัยสังคม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างพัฒนาแพลตฟอร์มขยะบรรจุภัณฑ์พลาสติก ด้วยวิธีประกวดราคอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ตามประกาศ สถาบันวิจัยสังคม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เรื่อง ประกวดราคาจ้างพัฒนาแพลตฟอร์มขยะบรรจุภัณฑ์พลาสติก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) และเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) เลขที่ 1/2565 ลงวันที่ 28 มกราคม 2565 รายละเอียดดังสิ่งที่ส่งมาด้วย

 

 

ประกาศผู้ชนะ.pdf