ประชุมและเสวนาเรื่อง “ดูแลไตอย่างไรให้มีสุขภาพดี: เมื่อต้องใช้ยา”

ขอเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วมการประชุมและเสวนาเรื่อง “ดูแลไตอย่างไรให้มีสุขภาพดี: เมื่อต้องใช้ยา”
วันพฤหัสบดีที่ 30 มีนาคม พ.ศ. 2566 เวลา 10.00 – 12.00 น.
ณ ห้อง 317 (จั๊คส์ อัมโยต์) ชั้น 4 สถาบันวิจัยสังคม อาคารวิศิษฐ์-ประจวบเหมาะ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ถ่ายทอดสด Facebook Live ทางเพจ กพย. ศูนย์วิชาการเฝ้าระวังและพัฒนาระบบยา (https://www.facebook.com/thaidrugwatch)

ดูย้อนหลังได้ที่ https://fb.watch/khTeYfGnK2/