สถาบันวิจัยสังคม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เปิดรับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง นักวิจัย AR5

ประชาสัมพันธ์
.
สถาบันวิจัยสังคม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เปิดรับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง นักวิจัย AR5 รายละเอียดดังสิ่งที่ส่งมาด้วย
.
ผู้ประสงค์จะสมัคร สามารถสมัครได้ที่ 👉 http://www.recruit.hrm.chula.ac.th/recruit…/jobannounce…