ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวด ตั้งชื่อ “แพลตฟอร์มดิจิทัลเพื่อการจัดการขยะบรรจุภัณฑ์พลาสติก”

หน่วยปฏิบัติการวิจัยการขับเคลื่อน BCG สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน สถาบันวิจัยสังคม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ขอเชิญนักเรียน นักศึกษา ประชาชนทั่วไป และผู้ที่สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวด ตั้งชื่อ “แพลตฟอร์มดิจิทัลเพื่อการจัดการขยะบรรจุภัณฑ์พลาสติก” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการจัดการองค์ความรู้ในการคัดแยกขยะพลาสติก ผ่านการพัฒนานวัตกรรมแพลตฟอร์มดิจิทัล ให้เอื้อต่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของประชาชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการขยะพลาสติก บนพื้นฐานของการมีส่วนร่วม ชิงเงินรางวัลรวม 6,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร
📌 กิจกรรมประกวดตั้งชื่อ “แพลตฟอร์มดิจิทัลเพื่อการจัดการขยะบรรจุภัณฑ์พลาสติก”

📍กำหนดการส่งผลงานเข้าประกวดตั้งชื่อ
– ตั้งแต่ 3 เมษายน – 14 เมษายน 2565 (22:00 น.)
– ผู้ส่งผลงานจะต้องส่งไฟล์ในรูปแบบ Google form : https://forms.gle/KjKF5DUMZVujULnd9
📍การประกาศผลการตัดสิน “ตั้งชื่อ”
– ประกาศรายชื่อ ผู้ผ่านการคัดเลือก ในวันที่ 17 เมษายน 2565

📍ผลการตัดสินจะประกาศผ่านทาง
Facebook page: https://m.facebook.com/BCGreseachunitChula

📍รางวัลการประกวดตั้งชื่อ
✨รางวัลชนะเลิศ จำนวน 1 รางวัล ได้รับเงินรางวัล 3,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร
✨รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 จำนวน 1 รางวัล ได้รับเงินรางวัล 2,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร
✨รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 จำนวน 1 รางวัล ได้รับเงินรางวัล 1,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร

📍อ่านรายละเอียดการรับรางวัลและข้อมูลเพิ่มเติม ได้ที่: https://bit.ly/3tXNgPI