เข้ามอบของที่ระลึกสวัสดีปีใหม่และกล่าวอวยพรเนื่องในวาระดิถีขึ้นปีใหม่ 2567 แด่ ศ.กิตติคุณ นพ.ภิรมย์ กมลรัตนกุล นายกสภาจุฬาฯ

วันพุธที่ 3 มกราคม 2567 สถาบันวิจัยสังคม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุ่นเรือน เล็กน้อย ผู้อำนวยการ พร้อมด้วย ดร.กิ่งกาญจน์ จงสุขไกล รองผู้อำนวยการ นางปาริชาต ชิตนุกูล ผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร และตัวแทนบุคลากร เข้ามอบของที่ระลึกสวัสดีปีใหม่และกล่าวอวยพรเนื่องในวาระดิถีขึ้นปีใหม่ 2567 แด่ ศาสตราจารย์กิตติคุณ นายแพทย์ภิรมย์ กมลรัตนกุล นายกสภาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
.
ทั้งนี้ ท่านนายกสภาฯ ได้ให้โอวาทแก่บุคลากร เนื่องในวันขึ้นปีใหม่ และมอบของที่ระลึกเพื่อความเป็นสิริมงคลตลอดปี 2567