เชิญชวนรับฟังการบรรยายสาธารณะ ครั้งที่ 4 #ผู้ลี้ภัยแรงงานข้ามชาติกับการพัฒนา

เชิญชวนรับฟังการบรรยายสาธารณะ ครั้งที่ 4
แรงงานข้ามชาติสำคัญกับประเทศไทยอย่างไร?
วันอังคารที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 13.00 น.- 16.00 น.
ติดตามได้ทาง Facebook live @HuSE.Chula