เปิดรับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักวิจัย AR-5 ประจำสถาบันวิจัยสังคม

สถาบันวิจัยสังคม จุฬาฯ เปิดรับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง นักวิจัย AR-5 สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก
ในสาขา รัฐประศาสนศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ ภูมิศาสตร์ วิทยาศาสตร์(สาขาวิทยาการข้อมูล/นวัตกรรมข้อมูล)
สังคมศาสตร์ หรือสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องในการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ของสถาบัน ปีพ.ศ. 2567-257 จำนวน 3 อัตรา

ผู้ประสงค์สมัครสามารถสมัครผ่านทาง
https://careers.chula.ac.th/recruit/jobdetail/11896
ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 31 มกราคม 2567

สอบถามรายละเอียดได้ที่อีเมล chonnikan.s@chula.ac.th

#มาเป็นครอบครัวเดียวกันกับพวกเรานะคะ #CUSRI 🥰💜

ประกาศสมัครตำแหน่งนักวิจัย-AR-5.pdf