เปิดลงทะเบียนเข้าร่วมงานประชุมวิชาการระดับชาติ เครือข่ายสุขภาวะทางปัญญา ครั้งที่ 1 “สุขภาวะทางปัญญา: สุขภาพ จิตวิญญาณ และสังคม”

เปิดลงทะเบียน

การประชุมวิชาการระดับชาติ เครือข่ายสุขภาวะทางปัญญา ครั้งที่ 1 “สุขภาวะทางปัญญา: สุขภาพ จิตวิญญาณ และสังคม”

🪅 ลงทะเบียนที่
https://www.jitwiwat.com/conference2023-register

พบเรื่องราว Spirituality หลากหลายมิติ
การรวมตัวของนักวิชาการและคนทำงานด้านสุขภาวะทางปัญญา
เนื้อหาอันเข้มข้นที่ทุกคนเข้าถึงได้
ในบรรยากาศแห่งความรู้ ความรัก และมิตรภาพ

🌀 ร่วมสำรวจ 15 เส้นทางสู่สุขภาวะที่สมบูรณ์ของมนุษยชาติ
จาก Keynote Speaker ศ.เกียรติคุณ นพ.ประเวศ วะสี
กับห้องย่อยคู่ขนาน 5 ประเด็น
💙 การมาถึงของจิตวิญญาณแห่งยุคสมัย
💚 ระบบสุขภาพที่เยียวยาทั้งกาย ใจ สังคม และจิตวิญญาณ
❤️ ระบบสังคมที่เป็นธรรม เท่าเทียม และคำนึงถึงความสุขของคนทุกคน
💛 ระบบการศึกษาที่เกื้อหนุนให้คนเต็มคน
💜 หลากหนทางเชื่อมโลกภายในตนกับโลกกว้าง

🌀 วันที่ 17-18 สิงหาคมนี้ ที่อาคารเฉลิมราชกุมารี 60 พรรษา (จามจุรี 10) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
🌀 จัดโดย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ศูนย์ความรู้และประสานงานสุขภาวะทางปัญญา มูลนิธิสาธารณสุขแห่งชาติ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และสมาคมสังคมวิทยาสาธารณะ ร่วมกับภาคีเครือข่ายมากกว่า 30 องค์กร

ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมที่
www.jitwiwat.com/conference2023

งานนี้เป็นส่วนหนึ่งของ Soul Connect Fest มหกรรมพบเพื่อนใจ จัดขึ้นในช่วงวันที่ 17-20 สิงหาคมนี้ ติดตามรายละเอียดที่เพจ Soul Connect Fest
#SoulConnectFest
#มหกรรมพบเพื่อนใจ
#เครือข่ายความรู้สุขภาวะทางปัญญา
#สำนักสร้างเสริมระบบสื่อและสุขภาวะทางปัญญา
#สสส