เสวนาออนไลน์ หัวข้อ “Publish or Perish: แรงกดดันด้านการตีพิมพ์กับการยกระดับคุณภาพทางวิชาการ”

ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมเสวนาออนไลน์ หัวข้อ “Publish or Perish: แรงกดดันด้านการตีพิมพ์กับการยกระดับคุณภาพทางวิชาการ”
.
วันศุกร์ที่ 30 กันยายน 2565 เวลา 10:00-12:00 น.
.
การประชุมรูปแบบ: Zoom Meeting Online
สามารถลงทะเบียนเข้าร่วม ได้ที่: https://docs.google.com/…/1FAIpQLScsoY4…/viewform
.
สามารถรับชมย้อนหลัง ได้ที่ : https://fb.watch/gv0pQGdFP-/