เสวนาออนไลน์ #SHAForum ครั้งที่ 3 Re-Shaping Knowledge Policies for Creativity – การทบทวนการพัฒนานโยบายความรู้ เพื่อ “ความสร้างสรรค์”

ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมเสวนาออนไลน์ #SHAForum ครั้งที่ 3 Re-Shaping Knowledge Policies for Creativity – การทบทวนการพัฒนานโยบายความรู้ เพื่อ “ความสร้างสรรค์”
.
วันพฤหัสบดีที่ 27 ตุลาคม พ.ศ. 2565 เวลา 09.00-16.00 น.
.
ณ ศูนย์กลางนวัตกรรมทางสังคมแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (CU SIHUB) อาคารวิศิษฐ์ ประจวบเหมาะ ชั้น 1 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
สามารถลงทะเบียนเข้าร่วม ได้ที่:
https://docs.google.com/…/1FAIpQLSevzTw7hvMRIR…/viewform
.
สามารถรับชมย้อนหลัง ได้ที่ :
ช่วง เช้า
https://fb.watch/gv1pjD-A4E/
ช่วง บ่าย
https://fb.watch/gv1tQrjewd/