แลกเปลี่ยนเรียนรู้ #SHAForum ครั้งที่ 5 “การตั้งวาระการวิจัยสำหรับเศรษฐกิจดิจิทัลและเศรษฐกิจสร้างสรรค์” (บรรยายภาษาอังกฤษ)

📢 ประชาสัมพันธ์ 📢

ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ #SHAForum ครั้งที่ 5 “การตั้งวาระการวิจัยสำหรับเศรษฐกิจดิจิทัลและเศรษฐกิจสร้างสรรค์”
(บรรยายภาษาอังกฤษ)

วันพฤหัสบดีที่ 19 มกราคม พ.ศ. 2566 เวลา 13.30-16.00 น.

ณ ห้องประชุมจั๊คส์ อัมโยต์ ชั้น 4 สถาบันวิจัยสังคม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้สนใจสามารถลงทะเบียน ได้ที่:
https://docs.google.com/…/1FAIpQLSfeNcwuV3oFHo…/viewform