กลุ่มวิจัย

หน่วยปฏิบัติการวิจัยสังคมชาวนาร่วมสมัย

วันที่เริ่มต้น

01/09/2019

วันที่สิ้นสุด

31/01/2020

สถานะ:

ดำเนินการเสร็จสิ้น

ผู้จัดทำ

ดร.ธนานนท์ บัวทอง

แหล่งทุน

กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์

การรับรู้ความคาดหวังของประชาชนต่อกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ และความรู้ความเข้าใจของประชาชนเกี่ยวกับสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ พ.ศ. 2562

เนื้อหา