กลุ่มวิจัย

กลุ่มวิจัยสิทธิและความเป็นธรรมทางสังคม

วันที่เริ่มต้น

01/09/2022

วันที่สิ้นสุด

28/02/2023

สถานะ:

ดำเนินการเสร็จสิ้น

ผู้จัดทำ

น.ส.วิชยา โกมินทร์ และดร.บวร ทรัพย์สิงห์

แหล่งทุน

Women in Informal Employment: Globalizing and Organizing (WIEGO)

Challenging the global orthodoxies which undermine Universal Social Protection Project Covering self-employed workers in inclusive social insurance systems Case study documenting Thailand’s efforts to include informal workers in social insurance schemes