กลุ่มวิจัย

หน่วยปฏิบัติการวิจัยความมั่นคงของมนุษย์และความเท่าเทียม

วันที่เริ่มต้น

26/03/2020

วันที่สิ้นสุด

28/02/2023

สถานะ:

ดำเนินการเสร็จสิ้น

ผู้จัดทำ

ดร.ศยามล เจริญรัตน์

แหล่งทุน

United Nation University

Development of a framework for the local implementation of The SDGs – Phase II

บทคัดย่อ-โครงการวิจัยอุดมศึกษาในโลกปรกติใหม่-สู่การร่วมสร้างอนาคตที่ยังยืน.pdf