นายชานนท์ ปัญญาพงศ์ณรงค์

ชื่อ นายชานนท์ ปัญญาพงศ์ณรงค์
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่สำนักงาน (แผนและงบประมาณ)
อีเมลchanon.p@chula.ac.th
เบอร์ติดต่อ02 218 7360