น.ส.ชนนิกานต์ แซ่ลิ้ม

ชื่อ น.ส.ชนนิกานต์ แซ่ลิ้ม
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่สำนักงาน (งานบริหารบุคคล)
อีเมลchonnikan.s@chula.ac.th
เบอร์ติดต่อ02 218 7387