นางจินตนา เอี่ยมอนันต์

ชื่อ นางจินตนา เอี่ยมอนันต์
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริการสารสนเทศ (ห้องสมุด)
อีเมลjintana.e@chula.ac.th
เบอร์ติดต่อ02 218 7403