นางปาริชาต ชิตนุกูล

ชื่อ นางปาริชาต ชิตนุกูล
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร
อีเมลpparicha@chula.ac.th
เบอร์ติดต่อ02 218 7398