ดร.สุรางค์รัตน์ จำเนียรพล (ชำนาญการ)

ชื่อ ดร.สุรางค์รัตน์ จำเนียรพล
การศึกษา ร.บ. : ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
ร.ม. : สาขาการปกครอง
Ph.D. : Political Science
ความเชี่ยวชาญประชาสังคมและขบวนการทางสังคม, ประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วมและประชาธิปไตยแบบปรึกษาหารือ
อีเมลsurangrut.j@chula.edu
เบอร์ติดต่อ02-218-7389