นางสาววิชยา โกมินทร์

ชื่อ นางสาววิชยา โกมินทร์
ตำแหน่ง ผู้ช่วยผู้อำนวยการ
การศึกษา ศศ.บ. : พัฒนาชุมชน
M.A. : Sociology
ความเชี่ยวชาญการพัฒนาอย่างยั่งยืน, ความเป็นเมือง, คนจนเมือง, การวิจัยเชิงคุณภาพ, การวิจัยเชิงปฏิบัติการ (PAR)
อีเมลwichaya.k@chula.ac.th
เบอร์ติดต่อ02 218 7371