ติดต่อสถาบัน

ที่อยู่

สถาบันวิจัยสังคม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ชั้น 4 และ 5 อาคารวิศิษฐ์ ประจวบเหมาะ
ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

หมายเลขโทรศัพท์

02 218 7396 หรือ 02 218 7385

อีเมล

cusrimails@gmail.com
saraban_CUSRI@chula.ac.th

โทรสาร

02 255 2353