CUSRI 2021 annual academic webinar: Who are left behind in the ‘sustainable’ future?

ขอเชิญผู้สนใจเข้าฟังงานสัมมนาวิชาการประจำปี 2564 “ใครถูกทิ้งไว้ข้างหลัง ในอนาคตที่ยั่งยืน?” จัดโดย สถาบันวิจัยสังคม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและภาคีเครือข่าย ในเดือนสิงหาคม-กันยายนนี้

พบกับการนำเสนอผลการศึกษาโดยนักวิจัยของสถาบันฯ พร้อมทั้งการอภิปรายจากภาคประชาสังคมและวิชาการ เพื่อร่วมกันออกแบบการพัฒนาประเทศจากยุคเปลี่ยน (ไม่) ผ่านสู่อนาคตที่ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง ในซีรีส์สัมมนาออนไลน์ 9 ครั้ง

ครั้งที่ 1 ถอดบทเรียนการจัดการวิกฤตโควิด-19: ทำอย่างไรไม่ให้มีใครถูกทิ้ง
วันพฤหัสบดีที่ 19 สิงหาคม 2564 เวลา 13.30 – 16.00 น.

ครั้งที่ 2 “สังฆะ สาธารณะสงเคราะห์ สังคมสุขภาวะ” ในสถานการณ์วิกฤตโควิด-19
วันศุกร์ที่ 20 สิงหาคม 2564 เวลา 13.30-16.00 น.

ครั้งที่ 3 สังคมเหลื่อมล้ำ: ภูมิทัศน์(ใหม่)ทางนโยบายและการเรียนรู้ทางสังคม
วันพฤหัสบดีที่ 26 สิงหาคม 2564 เวลา 9.00 -12.00 น.

ครั้งที่ 4 #แรงงานข้ามชาติ #แรงงานร่วมชาติ​ “จากไร่นา สู่โรงงาน ไซต์ก่อสร้าง ร้านอาหาร เลี้ยงเด็ก ดูแลผู้สูงอายุ”
วันศุกร์ที่ 27 สิงหาคม 2564 เวลา 10.00 – 12.00 น.

ครั้งที่ 5 สัมมนาโต๊ะกลม: ยุทธศาสตร์ชาติและแผนพัฒน์ที่ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง?

ครั้งที่ 6 สัมมนาวิชาการ: ความ (ไม่) ยั่งยืน กับกระบวนการทางนโยบายสาธารณะ วันพฤหัสบดีที่ 2 กันยายน 2564 เวลา 13.30 – 15.30 น.

ครั้งที่ 7 สัมมนาวิชาการ: การขับเคลื่อน BCG สู่การเปลี่ยนแปลงผ่านประเทศไทยหลังภาวะปกติใหม่
วันจันทร์ที่ 6 กันยายน 2564 เวลา 9.00 – 12.00 น.

ครั้งที่ 8 สัมมนาวิชาการ: โอกาสและความท้าทายในการปฏิรูปนโยบายแรงงานนอกระบบ หลังโควิด-19
วันพฤหัสบดีที่ 9 กันยายน 2564 เวลา 8.30 – 12.00 น.

ครั้งที่ 9 สัมมนาสาธารณะ: ใครถูกทิ้งไว้ข้างหลัง ในอนาคตที่ยั่งยืน?

ติดตามรายละเอียดการจัดงานและการถ่ายทอดสดได้ที่เพจ สถาบันวิจัยสังคม จุฬาฯ https://www.facebook.com/chula.cusri
#ลดความเหลื่อมล้ำ #การพัฒนาอย่างยั่งยืน #โควิด