ปีที่ 34 ฉบับที่ 2 2554

กลุ่มชาติพันธุ์ชาวเลบนคาบสมุทรมาเลย์
โดย ศิริรัตน์ กตัญชลีกุล

การตั้งถิ่นฐานของชุมชนอูรักลาโว้ยบริเวณชายฝั่งทะเลภูเก็ต
และข้อควรพิจารณาเพื่อการสร้างความมั่นคงด้านที่อยู่อาศัย
โดย เมธิรา ไกรนที

พลวัตการปฏิสัมพันธ์และชาติพันธุ์ธำรงของชาวเล และกลุ่มชาติพันธุ์อื่นๆ ในเกาะลันตา จังหวัดกระบี่
โดย ดร.อาภรณ์ อุกฤษณ์

ภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านนิเวศทางทะเล “อ่านน้ำจำลม อ่านฟ้าจำดาว”: รูปแบบการจัดการทรัพยากรธรรมชาติที่ถูกละเลย
โดย นันทกา เครืออินทร์

ชาวประมงไซดักปลาและนักท่องเที่ยวดำน้ำ : กรณีศึกษาความขัดแย้งอันเกิดจากความไม่เข้าใจ
ในวิถีชุมชนชาวเลอูรักลาโว้ย บ้านหาดราไวย์ ภูเก็ต
โดย ปิยนุช แก้วหนู

Fishery Resources and management intervention of 151
Adang-Rawi-Lipe islands, Tarutao National Park, and
Bulhon islands, Mu Ko Phetra National Park, Thailand
by Sakanan Plathong

บทความพิเศษ เรื่อง “มติครม.ฟื้นฟูวิถีชีวิตชาวเล:
สิ่งท้าทายบนเส้นด้ายแห่งความเข้าใจ
โดย จีระวรรณ์ บรรเทาทุกข์

ปริทัศน์หนังสือ “อีกัด ลาโวจ”
โดย อุษา โคตรศรีเพชร
และ พลาเดช ณ ป้อมเพชร

บทสัมภาษณ์ ดร.สุพิณ วงศ์บุษราคัม
นักภูมิศาสตร์ที่ทำวิจัยเชิงลึก
ในกลุ่มชาวอูรักลาโว้ยที่เกาะหลีเป๊ะ จังหวัดสตูล

   
 
 
       
 
คลิกที่ด้านขวามือ  
 
กรอกชื่อผลงานที่ต้องการค้นหา
 
แบบฟอร์มทุุกสายงานรวมอยู่ที่นี่
 
 
ภาพสำหรับใช้ในงานพรีเซ็นท์
 
 
ผลงานวิจัย | สิ่งพิมพ์ออนไลน์| ข่าวสารและกิจกรรม | งานบริการข้อมูล | รายนามนักวิจัย | เกี่ยวกับเรา | แนะนำติชม
สถาบันวิจัยสังคม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ชั้น ๕ อาคารวิศิษฐ์-ประจวบเหมาะ ถนนพญาไท กรุงเทพฯ ๑๐๓๓๐
Tel. +66 2218 7396-8 Fax. +66 2215 5523, 2255 2353
Webmaster : คุณากร สุทธิกุล Email : Kunakorn.S@chula.ac.th