กิจกรรม

ประกาศสถาบันวิจัยสังคม เรื่อง แจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก ตำแหน่ง นักวิจัยผู้ช่วย P7 [15 May 2019]

ด่วน !!! รับสมัครผู้ช่วยนักวิจัย เพื่อทำงานโครงการวิจัย (2 อัตรา) [8 May 2019]

เวทีประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การสนับสนุนนโยบายที่เอื้อต่อความสำเร็จในการสร้างเกษตรกรรุ่นใหม่ในภาคการเกษตรไทย [9 January 2019]

เสวนาโต๊ะกลม “จัดระเบียบหาบเร่แผงลอย : ร่วมกันคิดสู่แนวปฎิบัติ” [11 November 2018]

งานสัมมนาวิชาการ หัวข้อ “การเปลี่ยนผ่านไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน : ปฏิบัติการ ความรู้ และ กระบวนนโยบาย” [18 August 2018]

เวิร์กช็อป “ความเป็นธรรมทางสุขภาพ” [7 August 2018]

31 August 2018: Getting Published Workshop [7 August 2018]

8 June 2018: Abstract & Presentation Workshop [13 May 2018]

“ราณี” กลางใจคน [10 April 2018]

๕ เมษายน ๒๕๖๑ อาลัย “ราณี หัสสรังสี” [6 April 2018]