กิจกรรม

ประกาศสถาบันวิจัยสังคม เรื่อง แจ้งผลการสอบคัดเลือก ตำแหน่ง นักวิจัย AR-5 (3 อัตรา) [30 November 2018]

ประกาศสถาบันวิจัยสังคม เรื่อง แจ้งผลการสอบคัดเลือก ตำแหน่ง นักวิจัย AR-5 (1 อัตรา) [30 November 2018]

ประกาศสถาบันวิจัยสังคม เรื่อง การรับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่สำนักงาน (การเงิน) P7 [12 November 2018]

เสวนาโต๊ะกลม “จัดระเบียบหาบเร่แผงลอย : ร่วมกันคิดสู่แนวปฎิบัติ” [11 November 2018]

งานสัมมนาวิชาการ หัวข้อ “การเปลี่ยนผ่านไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน : ปฏิบัติการ ความรู้ และ กระบวนนโยบาย” [18 August 2018]

เวิร์กช็อป “ความเป็นธรรมทางสุขภาพ” – รับสมัครผู้ร่วมเรียนรู้ [7 August 2018]

31 August 2018: Getting Published Workshop [7 August 2018]

9 July 2018 “The Welfare State in Transition: A Walk from Patronage to Solidarity with Civil Society” [6 July 2018]

8 June 2018: Abstract & Presentation Workshop [13 May 2018]

“ราณี” กลางใจคน [10 April 2018]

๕ เมษายน ๒๕๖๑ อาลัย “ราณี หัสสรังสี” [6 April 2018]